ยินดีต้อนรับ : เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
  • TH 
  • EN 
 
WELCOME TO CHPP 
     บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP) เริ่มมาจากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้านครหลวง ในการนำเสนอแนวคิดการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นด้วยระบบ Combine Heat and Power และ District cooling เพื่อนำมาใช้กับ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นต้นแบบของอาคารประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง.